Ribolovni režim za leto 2016

Dec 23, 2015   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

 

RIBOLOVNI REŽIM PO REVIRJIH IN RIBJIH VRSTAH

Z VELJAVNOSTJO ZA RIBOLOVNO LETO 2016                                   

 

Ribolovni režim na povodju Voglajne se ureja s/z:

 • Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006);
 • Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št. 99/2007) in (Uradni list RS št. 75/2010);
 • Ribiško-gojitvenim načrtom 2006 – 2010;
 • Pravilnikom o športnem ribolovu RD Voglajna;
 • Sklepih Upravnega odbora RD Voglajna o spremembah in dopolnitvah ribolovnega režima.

Voglajnski ribiški okoliš je razdeljen na šest ribolovnih revirjev:

 • (šifra revirja – 02) Slivniško jezero;
 • (šifra revirja – 01) Voglajna, od mostu pod pregrado Tratna do izliva v Savinjo;
 • (šifra revirja – 07) Kozarica, od Raven do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 09) Slomski  potok, od sotočja Zagajski potok do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 43) Pešnica, od sotočja Jesenek potok do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 12) Voglajna mrtvica – Prožinska vas.

Ribolov se lahko izvaja le v ribolovnem revirju, za katerega velja ribolovna dovolilnica. Ribič član je dolžan za posamezen ribolovni revir, vpisati šifro revirja.

 

RIBOLOVNI REŽIM

 • Izvajanje športnega ribolova v celotnemVoglajnskem ribiškem okolišu je dovoljeno izključno podnevi. Izjemoma  se dovoljuje ribolov krapovcev in soma na Slivniškem jezeru od 01. marca do 31. oktobra v nočnem času.
 • Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico RD Voglajna.
 • Ribolovno dovolilnico s pravilno vpisanim datumom lova in člansko izkaznico mora imeti ribič vedno pri sebi.
 • Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na druge osebe. Upravičenec se mora pri nakupu ribolovne dovolilnice izkazati z osebnim dokumentom.
 • Ribič članmora, pred pričetkom izvajanja ribolova, v ribolovno dovolilnico neizbrisno vpisati datum in takoj po ulovu uplen.
 • Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico ali osebni dokument, ribolovni pribor, vabe, uplen in ribiško torbo.
 • Ribe je prepovedano loviti pod ledom.
 • Prepovedano je izvajanje ribolova v vseh rezervatih in na vseh evidentiranih in registriranih drstiščih v času reprodukcijskih procesov – drsti rib.
 • Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba živih rib, živali ali surovin iz živali, ki so zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave ter vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi, razen deževnika in kostnega črva.
 • Ribolov se lahko izvaja z eno ribolovno palico na kateri je naveza le z eno vabo. Izjemoma se na Slivniškem jezeru ribolov belih rib lahko izvaja z največ dvema ribolovnima palicama.
 • Med izvajanjem ribolova mora biti ribolovna palica ves čas pod nadzorom upravičenca ribolova
 • Ribolov se izvaja tako, da se pri tem ne ovira drugega ribiča.
 • Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
 • Ujete ribe se mora takoj žive previdno spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
 • Shranjevanje živih rib v mrežo čuvarico ni dovoljeno.
 • Člani ribiške družine, ki nimajo izpita za športnega ribiča (ribiški pripravniki), lahko izvajajo ribolov le v spremstvu svojega mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 • Mladi člani do dopolnjenega 15. leta starosti, lahko izvajajo ribolov samo belih rib z eno ribolovno palico in v spremstvu mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 • Otroci do 10. leta starosti lahko izvajajo ribolov le na bele ribe z lastnim priborom (polagalko) izključno v spremstvu člana z opravljenim ribiškim izpitom, ki ima vpisanega v ribolovno dovolilnico. Dovoljen dnevni uplen je skupen.
 • V 15. dneh po izteku veljavnosti mora imetnik letne ribolovne dovolilnice to vrniti na sedež Ribiške družine Voglajna s pravilno izpolnjeno statistiko uplena rib.
 • Dnevne in nočne ribolovne dovolilnice se po končanem ribolovu z evidentiranim uplenom vrnejo na najbližje prodajno mesto.

 

V CELOTNEM VOGLAJNSKEM RIBIŠKEM OKOLIŠU VELJAJO VARSTVENE DOBE IN NAJMANJŠE LOVNE MERE RIB V SKLADU S PRAVILNIKOM O  RIBOLOVNEM REŽIMU  V RIBOLOVNIH VODAH

             ROPARICE
vrsta rib najmanjša lovna mera varstvena doba dovoljen  dnevni uplen
Bolen 50 cm 01.05. – 30.06. 1 kos ali
Smuč 50 cm 01.03. – 31.05. 1 kos ali
Som 60 cm 01.05. – 30.06. 1 kos ali
Ščuka 60 cm 01.02. – 30.04. 1 kos ali
BELE RIBE
Androga 25 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Jez 35 cm 01.03. -.31.05. 1 kos ali
Klen 30 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Koreselj-navadni nima 01.05. – 30.06. 2 kosa ali
Krap-gojeni 30 cm nima 1 kos do 5 kg
Linj 30 cm 01.05. – 30.06. 2 kosa ali
Mrena 30 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Platnica 35 cm 01.03. – 31.05. 2 kosa ali
Ploščič 30 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Podust 35 cm 01.03. -.31.05. 4 kose ali
Pohra 20 cm 01.05. – 30.06. 5 kosov ali
Ostriž-navadni nima 01.03. – 31.05. 110 kosov ali
Rdečeperka nima 01.04. – 30.06. 20 kosov ali
Rdečeoka nima 01.04. – 30.06. 20 kosov ali
Zelenika nima 01.04. – 30.06. 110 kosov ali
Koreselj-srebrni nima nima neomejeno
Amur-beli nima nima neomejeno
Tolstolobik-sivi nima nima neomejeno
Tolsolobik-srebrni nima nima neomejeno
Ostriž-sončni nima nima neomejeno
Psevdorazbora nima nima neomejeno
Ogrica zaščitena celo leto zaščitena

 

 • Ko ribič – član, doseže dovoljen uplen in želi nadaljevati z izvajanjem ribolova, lahko za isti dan vpiše še en datum (za »bele ribe« ali »roparice«) in nadaljuje z ribolovom. Na dan lahko vpiše le dva datuma.

 

 • SLIVNIŠKO JEZERO

 

 • Ribolov je dovoljen na celotni površini jezera, razen na območju označenega ihtiološkega rezervata in od Šeškovega vinograda do pregrade Tratna ter z območja same pregrade Tratna.
 • dnevni ribolov (za bele ribe in roparice)  je dovoljen:od 01.01. do 31.12. 2016;
 • nočni ribolov za bele ribe in soma je dovoljen od 01.03. do 31.10. 2016.
 • Za izvajanje nočnega ribolova so določena (dovoljena) in označena ribolovna območja, za katere je izdana odločba  Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano iz leta 2008:
 • 1. pod Menhardom v Spodnjem Rakitovcu;

            2. pri stanovanjski hiši Prah v Spodnjem Rakitovcu;

            3. pod avtobusno postajo v Zgornjem Rakitovcu.     

 • Ribič, ki izvaja ribolov v nočnem času, mora zagotoviti učinkovito in v okolju vidno osvetlitev ribolovnega mesta. Svetlobni snop ne sme biti usmerjen v vodo oziroma ta ne sme učinkovati za privabljanje rib.
 • Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
 • Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
 • Na Slivniškem jezeru se lahko izvaja ribolov belih rib največ z dvema ribolovnima palicama. Uporaba vrvice za t.i. dolge mete (shockleader) je prepovedana.
 • Do dovolilnice za nočni ribolov so upravičeni člani RD Voglajna in ribiči z dnevno ribolovno dovolilnico, ki so izvajali ribolov v dnevnem času ali ga bodo nadaljevali naslednji dan.
 • Skupna količina vab za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan oziroma noč, od tega pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.
 • Privabljanje rib je dovoljeno izključno z obale in le v času izvajanja ribolova.
 • Priporoča se, da je vsa zrnata hrana (koruza, žita…), za privabljanje rib, prekuhana.
 • Na Slivniškem jezeru je ribolov ščuke dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki). Ribolov bolena, smuča in soma je dovoljen tudi z vabami živalskega izvora.
 • Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (klešče), ribiško tehtnico z mrežo za tehtanje rib, merilo za merjenje rib in podmetalko (priporoča se podmetalka iz fino pletene mreže primerne velikosti za varno zajemanje ulova ter blazina).
 • Po končanem ribolovu mora ribič odstraniti bojo za označevanje krmljenja in ribolova.
 • Prepovedana je uporaba čolna ali radijsko vodenih priprav za razvažanje vab.
 • Prepovedana je uporaba čolna za izvajanje ribolova, razen v primeru ribolova na soma po načinu vleke in »bučkanja«.
 • Prepovedano je vijačenje in lov na soma po sistemu »vleke« in »bučkanja« na krmiščih označenih z bojo, kjer se izvaja ribolov krapa.
 • Uporaba čolna v nočnem času je izrecno prepovedana.
 • Hoja v vodi v času reprodukcijskih procesov – drsti rib (od 1. marca do 30. junija) je izrecno prepovedana.
 • Prepovedano je čiščenje rib v vodi oziroma vplivnem obvodnem pasu.

 

2.   VOGLAJNA S PRITOKI

 • Dovoljen ribolov na Voglajni s pritoki je od 01.01. do 31.12. 2016.

 

Ime vode in mesto drstišča m2 čas drsti Ime vode in mesto drstišča m2 čas drsti
1 Voglajna-Tratna, pregrada 200 marec-junij 10 Voglajna-Zvodno 200 april-junij
2 Voglajna-Gorica/Slivnici 160 april-junij 11 Voglajna-Čret 700 april-junij
3 Voglajna-Črnolica, soteska 100 april-junij 12 Slom-Bozne 200 april-junij
4 Voglajna-Črnolica,pod jezom 50 april-junij 13 Slom-Hotunje  50 april-junij
5 Voglajna-Nova vas 100 april-junij 14 Slom-Slom 120 april-junij
6 Voglajna-Vrbno, most 500 april-junij 15 Slom-Grobelno 200 april-junij
7 Voglajna-Meliše, pod jezom 1100 marec-junij 16 Slom-Stopče 100 marec-junij
8 Voglajna-Moste 1000 april-junij 17 Pešnica-Trnovec  20 april-junij
9 Voglajna-Opoka,pod jezom 1500 marec-junij 18 Pešnica-Lokarje  50 april-junij
19 Vzhodna Ložnica-pritok Dobja  60 april-junij

 

 • Na Voglajni s pritoki je ribolov dovoljen le z eno ribolovno palico.
 • Na Voglajni s pritoki je ribolov »roparic« dovoljen le z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).

Upravni odbor Ribiške družine Voglajna lahko med letom, zaradi hidrometeoroloških razmer, onesnaženja voda, poginov, bolezni rib,…v celoti ali delno spremeni ribolovni režim v Voglajnskem ribiškem  okolišu.

Vsaka sprememba ribolovnega režima se pismeno objavi na običajen način!

D o b e r   p r i j e m  !

Gospodar RDV                                                                                                 Predsednik RDV

Janko   P L A H U T A                                                                                     Zlatko    H O F M A N

 

Ribolovni režim za ribolovno leto 2016 si lahko prenesete tukaj (Pdf datoteka).

Komentiraj objavo

Pred objavo komentarja se moraš prijaviti.

Koledar

januar 2022
P T S Č P S N
« Dec    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31