Pravila ribolova

 

RIBOLOVNI REŽIM PO REVIRJIH IN RIBJIH VRSTAH Z VELJAVNOSTJO ZA RIBOLOVNO LETO 2022

 

RIBOLOVNI REŽIM NA POVODJU VOGLAJNE SE UREJA S/Z:

 

 • Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006);
 • Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št. 99/2007) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah  (Uradni list RS št. 75/2010);
 • Veljavnem Ribiško-gojitvenim načrtom;
 • Pravilnikom o športnem ribolovu RD Voglajna;
 • Sklepih Upravnega odbora RD Voglajna o spremembah in dopolnitvah ribolovnega režima.
 • Vsa pravila ribolovnega režima za ribiče turiste so navedena na vseh turističnih ribolovnih dovolilnicah.

 

 1. RIBOLOVNI REVIR SLIVNIŠKO JEZERO (šifra revirja – 02)

 

Ribolov »ujemi&spusti« in »ujemi&upleni« je dovoljen na celotni površini jezera, razen na območju označenega ihtiološkega rezervata, od Šeškovega vinograda do pregrade Tratna, z območja same pregrade Tratna in na zahodni strani od pregrade do opozorilne table.

Do preklica je prepovedan ribolov na severni strani obale Slivniškega jezera od točke drstišča y = 535 504, x = 116 550 do točke y = 535 344, x =116 384 (po Gauss – Krugerju). Cona prepovedi je na terenu označena.

 

RIBOLOVNE DOVOLILNICE

 1. Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico RD Voglajna.
 2. Ribolovno dovolilnico s pravilno vpisanim datumom lova in člansko izkaznico mora imeti ribič vedno pri sebi.
 3. Ribič član, mora, pred pričetkom izvajanja ribolova, v ribolovno dovolilnico neizbrisno vpisati datum in takoj po ulovu uplen.
 4. Ribolov lahko nadaljuje za drugo vrste ribe ( bele ribe – roparice ali obratno), ko je v dovolilnico vpisal uplen, oziroma označil konec ribolova s črtico ( /-) v prazno polje
 5. Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na druge osebe.
 6. Pri nakupu ribolovne dovolilnice se mora član izkazati s člansko izkaznico.
 7. Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico ali osebni dokument, ribolovni pribor, vabe, uplen in ribiško torbo.

 

ČAS RIBOLOVA – BELE RIBE in ROPARICE

 

 1. Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
 2. Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne . Nočni ribolov za roparice ni dovoljen, razen v primerih organiziranega ribolova ( somijada)
 3. Ribolov z ribolovno dovolilnico belih rib in roparic po načinu »ujemi&spusti« je dovoljen od 01.01. do 31.12.
 4. Ribolov z ribolovno dovolilnico belih rib in roparic načinu »ujemi&upleni« je dovoljen od 01.03. do 31.10.

V VSEH REVIRJIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAJMANJŠE LOVNE MERE, VARSTVENE DOBE IN DOVOLJEN UPLEN

 

RIBOLOVNI NAČINI IN OPREMA – BELA RIBA

 1. Na Slivniškem jezeru se lahko izvaja ribolov belih rib z največ dvema ribolovnima palicama.
 2. Uporaba vrvice za t.i. dolge mete (shockleader) je prepovedana.
 3. Debelina glavne vrvice pri talnem ribolovu bele ribe mora biti najmanj 0,30 mm, ne sme biti pletena vrvica.
 4. Pri talnem ribolovu mora biti sistem narejen tako, da se lahko riba v primeru trganja glavne vrvice osvobodi uteži oz. svinca.
 5. Za ribolov po načinu ujemi & ‘vzemi in ujemi je priporočljiva uporaba blazine &spusti pa obvezna uporaba blazine, podmetalke ( minimalno stranice 80X80cm), tehtnice, klešče za odpenjanje in antiseptika.
 6. Ribolov se izvaja tako, da se pri tem ne ovira drugega ribiča. Ribiče, ki lovijo samo dnevni ribolov prosimo, da ne zasedajo mesta, ki so namenjena za nočni ribolov.
 7. Dovoljena je uporaba čolna za postavitev boje, reševanje zapetih rib in zapetih sistemov v podvodne ovire.

 

RIBOLOVNI NAČINI IN OPREMA ROPARICA

 1. Na Slivniškem jezeru in Voglajni s pritoki se lahko izvaja ribolov roparic z največ eno ribiško palico
 2. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (klešče), tehtnico, mrežo za tehtanje rib, merilo za merjenje rib in podmetalko (priporoča se podmetalka iz fino pletene mreže primerne velikosti za varno zajemanje ulova ter blazina. Ribolov se izvaja tako, da se pri tem ne ovira drugega ribiča.
 3. Dovoljena je uporaba čolna za postavitev boje, reševanje zapetih rib in izvajanje ribolova, po načinu vijačenja, vleke ali »bučkanja«.
 4. V VSEH REVIRJIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAJMANJŠE LOVNE MERE, VARSTVENE DOBE IN DOVOLJEN UPLEN

 

ZAŠČITA KAPITALNIH RIB

 1. Prepovedan je uplen ščuke nad 90 cm
 2. krapa nad 5 kg

 

DOVOLJENE VABE

 1. Ribolov belih rib je dovoljen z vabami rastlinskega in živalskega izvora.
 2. Ribolov roparic je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).
 3. Ribolov soma je dovoljen celo leto in z vabami živalskega izvora, (drobovine, deževnika in kostnega črva), razen žive ali mrtve ribe in njenih delov.
 4. Skupna količina vab za privabljanje rib je lahko le do 5 kg na ribolovni dan oziroma noč, od tega pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.
 5. Pri pripravi vab za ribolov je potrebno uporabljati izključno sestavine, ki so belim ribam naravna hrana, brez raznih umetnih dodatkov oz. substanc.
 6. Priporoča se, da je vsa zrnata hrana (koruza, žita…) za privabljanje rib prekuhana.

RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI

 1. Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
 2. Ujete ribe se mora takoj žive previdno spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
 3. Maksimalno je riba lahko izven vode le 5 (pet) minut (čas namenjen oskrbovanju ribe in fotografiranju).

 

NOČNI RIBOLOV

 • nočni ribolov »ujemi&spusti« za bele ribe je dovoljen od 01.03. do 31. 10.
 • nočni ribolov soma bo organiziran skupinsko v okviru ribiške družine.
 • Za izvajanje nočnega ribolova so določena (dovoljena) in označena ribolovna območja, za katere je izdana odločba Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano iz leta 2008:
 • pod Menhardom v Spodnjem Rakitovcu;
 • pri stanovanjski hiši Prah v Spodnjem Rakitovcu;
 • pod avtobusno postajo v Zgornjem Rakitovcu.

 

V času tekmovanja je tekmovalna trasa zaprta.

Datumi tekmovanja so na oglasni deski in na spletni strani RD Voglajna.

 

V VSEH REVIRJIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAJMANJŠE LOVNE MERE, VARSTVENE DOBE IN DOVOLJEN UPLEN

 

vardobe

Uživanje uplenjenih rib je na lastno odgovornost, ker prehranska vrednost rib ni preverjena.

Ko ribič – član, doseže dovoljen uplen mora zaključiti ribolov. Lahko pa ribolov nadaljuje, vendar za drugo vrsto rib (če lovi bele ribe, konča ribolov, vpiše v ribolovno dovolilnico datum za roparice in nadaljuje z ribolovom, ali obratno).Izvajanje ribolova istočasno belih rib in roparic ni dovoljen.

 

PREPOVEDI

 1. Prepovedano je prenašanje živih ali mrtvih rib ter njenih delov iz ene v drugo ribolovno vodo.
 2.  Prepovedano je shranjevanje živih rib v mrežo »čuvarico«.
 3.  Prepovedano je imeti ribo na »suhem« več kot 5 min (namenjeno fotografiranju, če ne gre za uplen)
 4.  Prepovedano je izvajanje ribolova v vseh rezervatih in na vseh evidentiranih in registriranih drstiščih v času drsti rib
 5.  Prepovedano je čiščenje rib v vodi oziroma vplivnem obvodnem pasu.
 6.  Prepovedana je uporaba čolna ali radijsko vodenih priprav za hranjenje, oziroma privabljanje rib ali razvažanje vab.
 7.  Prepovedano je vijačenje in lov na soma po sistemu »vleke« in »bučkanja« na krmiščih označenih z bojo, kjer se izvaja ribolov krapa.
 8.  Prepovedano je za vabo pri ribolovu, uporaba živih in mrtvih rib ter njenih delov, živali ali surovin iz živali, ki so zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave ter vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi, razen deževnika in kostnega črva.
 9.  Prepovedano je izvajanje ribolova belih rib iz plavajočih objektov ali plovil.

RIBIČI PRIPRAVNIKI IN MLADI RIBIČI

 1. Člani ribiške družine, ki nimajo izpita za športnega ribiča (ribiški pripravniki), lahko izvajajo ribolov v spremstvu svojega mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 2. Mladi člani do dopolnjenega 15. leta starosti, lahko izvajajo ribolov samo belih rib z eno ribolovno palico in v spremstvu mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 1. Mladi člani od dopolnjenega 15. leta starosti do dopolnjenega 18. leta starosti, lahko izvajajo ribolov samo belih rib z največ dvema ribolovnima palicama in v spremstvu mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 2. Otroci do 10. leta starosti lahko izvajajo ribolov le na bele ribe, z lastnim priborom (polagalko), izključno v spremstvu člana z opravljenim ribiškim izpitom, ki ima vpisanega v ribolovno dovolilnico. Dovoljen dnevni uplen je skupen.

 

EVIDENCA UPLENA IN OBVEZNOTI

 1. Po končanem ribolovu mora ribič odstraniti bojo za označevanje krmljenja in ribolova.
 2. V 15. dneh po izteku ribolovne sezone mora imetnik letne ribolovne dovolilnice to vrniti na sedež Ribiške družine Voglajna s pravilno izpolnjeno statistiko števila ribolovnih dni in uplena rib, ki se nahaja na sredini letne ribolovne dovolilnice (za vsak revir posebej).
 1. DRUGI RIBOLOVNI REVIRJI

 • (šifra revirja – 01) Voglajna, od mostu pod pregrado Tratna do izliva v Savinjo;
 • (šifra revirja – 07) Kozarica, od Raven do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 09) Slomski  potok, od sotočja Zagajski potok do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 43) Pešnica, od sotočja Jesenek potok do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 12 in 13) Voglajna mrtvica (zgornja, spodnja) – Prožinska vas.

 

DOVOLJENE VABE IN RIBOLOV

 1. V drugih ribolovnih revirjih je ribolov dovoljen le z eno ribolovno palico.
 2. Ribolov belih rib je dovoljen z vabami rastlinskega in živalskega izvora, razen živih in mrtvih rib ter njenih delov.
 3. V vseh revirjih na tekočih vodah je ribolov »roparic« dovoljen le z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).
 4. Ribolov se lahko izvaja le v ribolovnem revirju, za katerega velja ribolovna dovolilnica (član je dolžan za posamezen ribolovni revir, vpisati šifro revirja).

 

V vseh DRUGIH RIBOLOVNIH REVIRJIH je ribolov dovoljen od 01.01. do 31.12.

 

REGISTRIRANA DRSTIŠČA

regdrstisca

Upravni odbor Ribiške družine Voglajna lahko med letom, zaradi hidrometeoroloških razmer, onesnaženja voda, poginov, bolezni rib,…v celoti ali delno spremeni ribolovni režim v Voglajnskem ribiškem okolišu.

Vsaka sprememba ribolovnega režima se pismeno objavi na običajen način!

 

Vsi ribiči spoštujemo Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev,

ki ga je sprejela Skupščina RZS (dne 20.06.2009)!

 

D o b e r     p r i j e m !

 

                  Gospodar RDV  Damjan Čretnik

 

 

Koledar

maj 2022
P T S Č P S N
« Dec    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031