Browsing articles in "Razno"

IZVAJANJE RIBOLOVNE PRAVICE NA SLIVNIŠKEM JEZERU (uporaba šotorov in bivakov)

Jun 20, 2019   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

IZVAJANJE RIBOLOVNE PRAVICE NA SLIVNIŠKEM JEZERU

 

V zvezi s stopnjevanjem pritiska družbe RTG Slivniško jezero na ribiče, ki pri izvajanju ribolova uporabljajo šotore in bivake za zaščito pred dežjem, dajemo naslednje pojasnilo:

 

 • Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, številka 61/06) v 23. členu opredeljuje pravico dostopa do vode (citiramo):
 1. Lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora izvajalcu ribiškega upravljanja in ribiču dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče in zadrževanje na njem zaradi izvajanja ribiškega upravljanja.
 2. Izvajalec ribiškega upravljanja in ribič morata pri izvajanju ribiškega upravljanja in ribolovu čim manj vplivati na stanje zemljišče iz prejšnjega odstavka, po opravljenih nalogah pa odpraviti morebitno povzročeno škodo.
 3. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prehod in zadrževanje omeji na zemljiščih, ki jih je dovoljeno ograditi v skladu z zakonom.

 

 • Zakon o vodah (Uradni list RS, številka 67/02) v 38. členu opredeljuje omejitve, povezane s splošno rabo vode (citiramo):
 1. Lastnik ali drugi posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen če je na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 6. In 7. točke prejšnjega člena.
 2. Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno) je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda.
 3. Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih oviri, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru.
 4. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik ali drugi posestnik objekta javne infrastrukture izključi splošno rabo na območju, na katerem se nahaja objekt, če je to nujno zaradi varovanja življenja ali zdravja ljudi.
 5. Lastnik ali drugi posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nima pravice do odškodnine, razen za navadno škodo.

 

Upravni odbor Ribiške družine Voglajna je s prisotno problematiko seznanil in prosil za pomoč pri njenem reševanju Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ribiško zvezo Slovenije, Zvezo ribiških družin Celje, Zavod za ribištvo Slovenije, Občino Šentjur,…ter s posredovanjem pooblaščenih pravnih zastopnikov takoj pristopil k reševanju nastalega zapleta z družbo RTG Slivniško jezero. Žal moramo zapisati, da brez večjih uspehov. Družba RTG namreč vztraja, da predstavlja uporaba šotorov in bivakov kampiranje, ki na jezeru ni dovoljeno ter je zadosten razlog za njihovo ukrepanje preko pristojne policijske postaje. V izogibanje nadaljnjim sporom z lastniki zemljišč in izrekanjem mandatnih kazni prosimo vse člane ter ribiče turiste:

 • da pri izvajanju ribolovne pravice na Slivniškem jezeru uporabljajo izključno opremo, ki je namenjena zaščiti pred vremenskimi vplivi (senčniki, dežniki, nadstreški brez dna,…) in ne postavljajo šotorov ter bivakov, ki so namenjeni kampiranju (spanju, počitkom, prebivanju,…);
 • da parkirajo osebna vozila izključno na javnih – parkirnih površinah izven vodnega in priobalnega pasu jezera;
 • da se do in iz ribolovnega mesta gibajo izključno po utrjenih poteh, brez povzročanja škode na zemljiščih ter kulturah, za sabo pa odstranijo vse odpadke.

 

Naše priporočilo je pravica in dolžnost vsakega člana naše ribiške družine ter pričakujemo njegovo dosledno spoštovanje. Vsem tistim, ki pa izrabljajo prisotno problematiko za internetno ščuvanje zoper legitimno izvoljeni Upravni odbor sporočamo, da gre za moralno nesprejemljivo dejanje in bomo zoper teh ukrepali v skladu s pooblastili, ki nam jih dajejo zakonski predpisi ter na Zboru članov sprejeti interni akti. Želimo, da slednji zapis ne bi izzvenel kot grožnja ampak poziv k tvornemu sodelovanju vseh članov pri reševanju nastalega problema.

Dober prijem!

Upravni odbor

RD   Voglajna

 

V vednost:

 • Ribiška zveza Slovenije
 • Zveza ribiških družin Celje
 • Zavod za ribištvo Slovenije
 • MKGP – Inšpektorat RS za lovstvo in ribištvo

OBVESTILO ČLANOM!

Maj 21, 2019   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

 

 

OBVESTILO ČLANOM!

 

V zvezi z zadnjimi dogodki postopanja družbe RTG Slivniško jezero zoper ribiče, ki izvajajo ribolov z uporabo bivaka za zaščito pred dežjem dajemo naslednje pojasnilo:

 

 • Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, številka 61/06) v 23. členu opredeljuje pravico dostopa do vode (citiramo):
 1. Lastnica oziroma lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali drug posestnik vodnega ali priobalnega zemljišča mora izvajalcu ribiškega upravljanja in ribiču dopustiti neškodljiv prehod čez svoje zemljišče in zadrževanje na njem zaradi izvajanja ribiškega upravljanja.
 2. Izvajalec ribiškega upravljanja in ribič morata pri izvajanju ribiškega upravljanja in ribolovu čim manj vplivati na stanje zemljišče iz prejšnjega odstavka, po opravljenih nalogah pa odpraviti morebitno povzročeno škodo.
 3. Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko prehod in zadrževanje omeji na zemljiščih, ki jih je dovoljeno ograditi v skladu z zakonom.

 

 • Zakon o vodah (Uradni list RS, številka 67/02) v 38. členu opredeljuje omejitve, povezane s splošno rabo vode (citiramo):
 1. Lastnik ali drugi posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča mora dopustiti vsakomur neškodljiv prehod čez svoje zemljišče do vodnega ali morskega dobra, ter dopustiti splošno rabo vodnega ali morskega dobra, razen če je na vodnem, priobalnem ali drugem zemljišču zgrajen objekt iz 5., 6. In 7. točke prejšnjega člena.

 

1/2

 1. Raba priobalnega zemljišča, ki je neposredno povezana s splošno rabo (zadrževanje na priobalnem zemljišču in odlaganje predmetov za kopanje, potapljanje, drsanje, plovbo in podobno) je dovoljena, če se lastniku ali drugemu posestniku priobalnega zemljišča s takšno rabo ne povzroča škoda.
 2. Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dovoljeno postavljati objektov ali drugih oviri, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem ali morskem dobru.
 3. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko lastnik ali drugi posestnik objekta javne infrastrukture izključi splošno rabo na območju, na katerem se nahaja objekt, če je to nujno zaradi varovanja življenja ali zdravja ljudi.
 4. Lastnik ali drugi posestnik vodnega, priobalnega ali drugega zemljišča zaradi omejitev iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena nima pravice do odškodnine, razen za navadno škodo.

 

 • Družba RTG Slivniško jezero je leta 2017 Ribiški družini Voglajna ponudila zaračunavanje rabe vodnega in priobalnega zemljišča v ribolovni pravici (ribiški karti). Po pridobitvi strokovnega mnenja (Tržni inšpektorat RS) je takšno zaračunavanje protizakonito. Prav tako pa je skrivanje pravice do rabe vodnega in priobalnega zemljišča v ribolovni pravici v nasprotju s finančnimi predpisi, internimi akti ribiške družine, koncesijsko pogodbo,….

 

 • Ribiška družina Voglajna bo preko pravnih zastopnikov takoj pristopila k reševanju nastalega zapleta z družbo RTG Slivniško jezero na zakonit način. Do dneva rešitve nastalega problema pa pozivamo člane, da pri izvajanju športnega ribolova na vodnem in priobalnem zemljišču ne povzročajo škode.

 

V zaključku si dovolimo pripomniti, da »ulično« ščuvanje nekaterih članov zoper odločitve legitimno izvoljenega Upravnega odbora predstavljajo moralno nesprejemljivo dejanje in niso v dobrobit razvoja naše organizacije ter slovenskega sladkovodnega ribištva.

 

Dober prijem!

 

Upravni odbor

RD   Voglajna

 

2/2

RIBIŠKA     ZVEZA SLOVENIJE

ZVEZA RIBIŠKIH DRUŽIN CELJE

RIBIŠKA    DRUŽINA   VOGLAJNA

3263            GORICA  PRI SLIVNICI

Matična številka:  5140536

Davčna štev.: SI 56955316

Račun:  051008015179037

Številka:    11706-RDV/19

Datum:           21. 05. 2019

POMEMBNO OBVESTILO!!!

Maj 18, 2019   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Obvestilosotori

 

Vesel Božič in srečno novo leto!

Dec 25, 2018   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Vesel Božič in srečno novo leto ter dober prijem v letu 2019 vam želi RD Voglajna.

Seen on allwallpapersfree.blogspot.com

Obvestilo

Dec 21, 2018   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Obveščamo vse člane, kateri želijo še to leto kupiti letno dovolilnico, da bo nakup možen v ponedeljek 24.12.2018 od 16:00 do 17:00 ure.

Zaradi praznikov uradne ure v Štorah dne 31.12.2018 odpadejo.

 

Obvestilo o napovedanem nadomestilu za uporabo zemljišč

Dec 13, 2017   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Obveščamo vse ribiče, da kakršnega koli »nadomestila za uporabo zemljišč« pri ribolovu, ki jo napoveduje podjetje RTG SLIVNIŠKO JEZERO d.o.o. za leto 2018, ne plačajo, ampak v primeru takšnega ravnanja kogarkoli, takoj pokličejo policijo in obvestijo ribiškega čuvaja ali enega od funkcionarjev RD Voglajna.

 

V Štorah, dne 11.12.2017

Predsednik

Ribiške družina Voglajna

Ivan    R A M Š A K 

Razpis tekmovalcev.

Dec 13, 2017   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Spoštovani(a) t. ribič – ribička!

Upravni odbor se je na svoji zadnji seji, dne 04.12.2017 odločil, da za leto 2018, na področju tekmovanja povabi k sodelovanju vse člane.

V letu 2018 želi Ribiška družina Voglajna sodelovati v okviru državnega tekmovanja z dvema ekipama. Z eno v lovu rib s plovcem (LRP) in eno v lovu rib z obtežilnikom (LKO).

Vse člane, ki so pripravljeni žrtvovati nekaj svojega prostega časa za to dejavnost in so prepričani, da s svojo osebnostjo in ribiškim znanjem lahko ponosno predstavljajo RD. RD vabi, da svojo željo čimprej priglasijo osebno v poslovnih prostorih v Štorah (vsak ponedeljek med 16:00 in 17:00 uro), ali po pošti najkasneje do konca tega leta. V prijavi je potrebno navesti v kateri zvrsti tekmovanja bi želel sodelovati (LRP ali LKO).

Po zaključku tega »razpisa« bo upravni odbor izbral člane, ki bodo sodelovali v eni od navedenih ekip.

 

V Štorah, dne 11.12.2017

Predsednik

Ribiške družina Voglajna

Ivan    R A M Š A K

Obisk varovancev Varstveno delovnega centra Šentjur

Sep 8, 2017   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Na Slivniškem jezeru so nas v petek 8. 9. 2017, obiskali varovanci Varstveno delovnega centra Šentjur. Člani RD Voglajna smo jim predstavili delovanje ribiške družine, ribe ki živijo v naših vodah ter načine ribolova.

TUKAJ” pa je kratek prispevek, povzetek njihovega obiska.

OBVESTILO

Maj 19, 2017   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Na podlagi Upravnega odbora Ribiške družine Voglajna, obveščamo vse člane, da so uradne ure v mesecih maj, junij, julij in avgust vsak prvi ponedeljek v mesecu, od meseca septembra pa vsak ponedeljek med 16:00 in 17:00 uro.

Hvala za razumevanje in dober prijem!

Predsednik RD Voglajna
Ivan RAMŠAK

Strani:1234»

Koledar

avgust 2019
P T S Č P S N
« Jun    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031