Browsing articles in "Novice"

Nakup članske ribolovne dovolilnice

Dec 23, 2015   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

V januarju boste lahko kupili letne ribolovne dovolilnice vsak ponedeljek od 14. do 17. ure.

Prišlo je tudi do spremembe prodajnih mest dnevnih ribolovnih dovolilnic, in sicer zapiramo prodajno mesto Menhrad ter odpiramo prodajno mesto:

 • Ramnas d.o.o. gostinstvo in storitve. , Rakitovec 1b, Gorica pri Slivnici

11794073_757747224342614_9006675229738394640_o

Ribolovni režim za leto 2016

Dec 23, 2015   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

 

RIBOLOVNI REŽIM PO REVIRJIH IN RIBJIH VRSTAH

Z VELJAVNOSTJO ZA RIBOLOVNO LETO 2016                                   

 

Ribolovni režim na povodju Voglajne se ureja s/z:

 • Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006);
 • Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št. 99/2007) in (Uradni list RS št. 75/2010);
 • Ribiško-gojitvenim načrtom 2006 – 2010;
 • Pravilnikom o športnem ribolovu RD Voglajna;
 • Sklepih Upravnega odbora RD Voglajna o spremembah in dopolnitvah ribolovnega režima.

Voglajnski ribiški okoliš je razdeljen na šest ribolovnih revirjev:

 • (šifra revirja – 02) Slivniško jezero;
 • (šifra revirja – 01) Voglajna, od mostu pod pregrado Tratna do izliva v Savinjo;
 • (šifra revirja – 07) Kozarica, od Raven do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 09) Slomski  potok, od sotočja Zagajski potok do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 43) Pešnica, od sotočja Jesenek potok do izliva v Voglajno;
 • (šifra revirja – 12) Voglajna mrtvica – Prožinska vas.

Ribolov se lahko izvaja le v ribolovnem revirju, za katerega velja ribolovna dovolilnica. Ribič član je dolžan za posamezen ribolovni revir, vpisati šifro revirja.

 

RIBOLOVNI REŽIM

 • Izvajanje športnega ribolova v celotnemVoglajnskem ribiškem okolišu je dovoljeno izključno podnevi. Izjemoma  se dovoljuje ribolov krapovcev in soma na Slivniškem jezeru od 01. marca do 31. oktobra v nočnem času.
 • Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico RD Voglajna.
 • Ribolovno dovolilnico s pravilno vpisanim datumom lova in člansko izkaznico mora imeti ribič vedno pri sebi.
 • Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na druge osebe. Upravičenec se mora pri nakupu ribolovne dovolilnice izkazati z osebnim dokumentom.
 • Ribič članmora, pred pričetkom izvajanja ribolova, v ribolovno dovolilnico neizbrisno vpisati datum in takoj po ulovu uplen.
 • Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico ali osebni dokument, ribolovni pribor, vabe, uplen in ribiško torbo.
 • Ribe je prepovedano loviti pod ledom.
 • Prepovedano je izvajanje ribolova v vseh rezervatih in na vseh evidentiranih in registriranih drstiščih v času reprodukcijskih procesov – drsti rib.
 • Za vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba živih rib, živali ali surovin iz živali, ki so zavarovane v skladu s predpisi o ohranjanju narave ter vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi, razen deževnika in kostnega črva.
 • Ribolov se lahko izvaja z eno ribolovno palico na kateri je naveza le z eno vabo. Izjemoma se na Slivniškem jezeru ribolov belih rib lahko izvaja z največ dvema ribolovnima palicama.
 • Med izvajanjem ribolova mora biti ribolovna palica ves čas pod nadzorom upravičenca ribolova
 • Ribolov se izvaja tako, da se pri tem ne ovira drugega ribiča.
 • Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
 • Ujete ribe se mora takoj žive previdno spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
 • Shranjevanje živih rib v mrežo čuvarico ni dovoljeno.
 • Člani ribiške družine, ki nimajo izpita za športnega ribiča (ribiški pripravniki), lahko izvajajo ribolov le v spremstvu svojega mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 • Mladi člani do dopolnjenega 15. leta starosti, lahko izvajajo ribolov samo belih rib z eno ribolovno palico in v spremstvu mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit.
 • Otroci do 10. leta starosti lahko izvajajo ribolov le na bele ribe z lastnim priborom (polagalko) izključno v spremstvu člana z opravljenim ribiškim izpitom, ki ima vpisanega v ribolovno dovolilnico. Dovoljen dnevni uplen je skupen.
 • V 15. dneh po izteku veljavnosti mora imetnik letne ribolovne dovolilnice to vrniti na sedež Ribiške družine Voglajna s pravilno izpolnjeno statistiko uplena rib.
 • Dnevne in nočne ribolovne dovolilnice se po končanem ribolovu z evidentiranim uplenom vrnejo na najbližje prodajno mesto.

 

V CELOTNEM VOGLAJNSKEM RIBIŠKEM OKOLIŠU VELJAJO VARSTVENE DOBE IN NAJMANJŠE LOVNE MERE RIB V SKLADU S PRAVILNIKOM O  RIBOLOVNEM REŽIMU  V RIBOLOVNIH VODAH

             ROPARICE
vrsta rib najmanjša lovna mera varstvena doba dovoljen  dnevni uplen
Bolen 50 cm 01.05. – 30.06. 1 kos ali
Smuč 50 cm 01.03. – 31.05. 1 kos ali
Som 60 cm 01.05. – 30.06. 1 kos ali
Ščuka 60 cm 01.02. – 30.04. 1 kos ali
BELE RIBE
Androga 25 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Jez 35 cm 01.03. -.31.05. 1 kos ali
Klen 30 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Koreselj-navadni nima 01.05. – 30.06. 2 kosa ali
Krap-gojeni 30 cm nima 1 kos do 5 kg
Linj 30 cm 01.05. – 30.06. 2 kosa ali
Mrena 30 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Platnica 35 cm 01.03. – 31.05. 2 kosa ali
Ploščič 30 cm 01.05. – 30.06. 4 kose ali
Podust 35 cm 01.03. -.31.05. 4 kose ali
Pohra 20 cm 01.05. – 30.06. 5 kosov ali
Ostriž-navadni nima 01.03. – 31.05. 110 kosov ali
Rdečeperka nima 01.04. – 30.06. 20 kosov ali
Rdečeoka nima 01.04. – 30.06. 20 kosov ali
Zelenika nima 01.04. – 30.06. 110 kosov ali
Koreselj-srebrni nima nima neomejeno
Amur-beli nima nima neomejeno
Tolstolobik-sivi nima nima neomejeno
Tolsolobik-srebrni nima nima neomejeno
Ostriž-sončni nima nima neomejeno
Psevdorazbora nima nima neomejeno
Ogrica zaščitena celo leto zaščitena

 

 • Ko ribič – član, doseže dovoljen uplen in želi nadaljevati z izvajanjem ribolova, lahko za isti dan vpiše še en datum (za »bele ribe« ali »roparice«) in nadaljuje z ribolovom. Na dan lahko vpiše le dva datuma.

 

 • SLIVNIŠKO JEZERO

 

 • Ribolov je dovoljen na celotni površini jezera, razen na območju označenega ihtiološkega rezervata in od Šeškovega vinograda do pregrade Tratna ter z območja same pregrade Tratna.
 • dnevni ribolov (za bele ribe in roparice)  je dovoljen:od 01.01. do 31.12. 2016;
 • nočni ribolov za bele ribe in soma je dovoljen od 01.03. do 31.10. 2016.
 • Za izvajanje nočnega ribolova so določena (dovoljena) in označena ribolovna območja, za katere je izdana odločba  Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano iz leta 2008:
 • 1. pod Menhardom v Spodnjem Rakitovcu;

            2. pri stanovanjski hiši Prah v Spodnjem Rakitovcu;

            3. pod avtobusno postajo v Zgornjem Rakitovcu.     

 • Ribič, ki izvaja ribolov v nočnem času, mora zagotoviti učinkovito in v okolju vidno osvetlitev ribolovnega mesta. Svetlobni snop ne sme biti usmerjen v vodo oziroma ta ne sme učinkovati za privabljanje rib.
 • Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka.
 • Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore naslednjega dne.
 • Na Slivniškem jezeru se lahko izvaja ribolov belih rib največ z dvema ribolovnima palicama. Uporaba vrvice za t.i. dolge mete (shockleader) je prepovedana.
 • Do dovolilnice za nočni ribolov so upravičeni člani RD Voglajna in ribiči z dnevno ribolovno dovolilnico, ki so izvajali ribolov v dnevnem času ali ga bodo nadaljevali naslednji dan.
 • Skupna količina vab za privabljanje rib ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan oziroma noč, od tega pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora.
 • Privabljanje rib je dovoljeno izključno z obale in le v času izvajanja ribolova.
 • Priporoča se, da je vsa zrnata hrana (koruza, žita…), za privabljanje rib, prekuhana.
 • Na Slivniškem jezeru je ribolov ščuke dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki). Ribolov bolena, smuča in soma je dovoljen tudi z vabami živalskega izvora.
 • Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (klešče), ribiško tehtnico z mrežo za tehtanje rib, merilo za merjenje rib in podmetalko (priporoča se podmetalka iz fino pletene mreže primerne velikosti za varno zajemanje ulova ter blazina).
 • Po končanem ribolovu mora ribič odstraniti bojo za označevanje krmljenja in ribolova.
 • Prepovedana je uporaba čolna ali radijsko vodenih priprav za razvažanje vab.
 • Prepovedana je uporaba čolna za izvajanje ribolova, razen v primeru ribolova na soma po načinu vleke in »bučkanja«.
 • Prepovedano je vijačenje in lov na soma po sistemu »vleke« in »bučkanja« na krmiščih označenih z bojo, kjer se izvaja ribolov krapa.
 • Uporaba čolna v nočnem času je izrecno prepovedana.
 • Hoja v vodi v času reprodukcijskih procesov – drsti rib (od 1. marca do 30. junija) je izrecno prepovedana.
 • Prepovedano je čiščenje rib v vodi oziroma vplivnem obvodnem pasu.

 

2.   VOGLAJNA S PRITOKI

 • Dovoljen ribolov na Voglajni s pritoki je od 01.01. do 31.12. 2016.

 

Ime vode in mesto drstišča m2 čas drsti Ime vode in mesto drstišča m2 čas drsti
1 Voglajna-Tratna, pregrada 200 marec-junij 10 Voglajna-Zvodno 200 april-junij
2 Voglajna-Gorica/Slivnici 160 april-junij 11 Voglajna-Čret 700 april-junij
3 Voglajna-Črnolica, soteska 100 april-junij 12 Slom-Bozne 200 april-junij
4 Voglajna-Črnolica,pod jezom 50 april-junij 13 Slom-Hotunje  50 april-junij
5 Voglajna-Nova vas 100 april-junij 14 Slom-Slom 120 april-junij
6 Voglajna-Vrbno, most 500 april-junij 15 Slom-Grobelno 200 april-junij
7 Voglajna-Meliše, pod jezom 1100 marec-junij 16 Slom-Stopče 100 marec-junij
8 Voglajna-Moste 1000 april-junij 17 Pešnica-Trnovec  20 april-junij
9 Voglajna-Opoka,pod jezom 1500 marec-junij 18 Pešnica-Lokarje  50 april-junij
19 Vzhodna Ložnica-pritok Dobja  60 april-junij

 

 • Na Voglajni s pritoki je ribolov dovoljen le z eno ribolovno palico.
 • Na Voglajni s pritoki je ribolov »roparic« dovoljen le z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki).

Upravni odbor Ribiške družine Voglajna lahko med letom, zaradi hidrometeoroloških razmer, onesnaženja voda, poginov, bolezni rib,…v celoti ali delno spremeni ribolovni režim v Voglajnskem ribiškem  okolišu.

Vsaka sprememba ribolovnega režima se pismeno objavi na običajen način!

D o b e r   p r i j e m  !

Gospodar RDV                                                                                                 Predsednik RDV

Janko   P L A H U T A                                                                                     Zlatko    H O F M A N

 

Ribolovni režim za ribolovno leto 2016 si lahko prenesete tukaj (Pdf datoteka).

R A Z P I S

Dec 23, 2015   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Ribiška družina Voglajna (RDV) razpisuje, na podlagi 16. člena Poslovnika za delo zbora članov Ribiške družine Voglajna, kandidacijski postopek za naslednja mesta:

1. PREDSEDNIKA RDV;

2. TAJNIKA;

3. GOSPODARJA;

4. ŠEST (6) ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA;

5. PET (5) ČLANOV NADZORNEGA ODBORA;

6. PET (5) ČLANOV DISCIPLINSKEGA SODIŠČA;

7. DISCIPLINSKEGA TOŽILCA in NJEGOVEGA NAMESTNIKA;

Več informacij v pdf datoteki tukaj.

Vabilo

Okt 6, 2015   //   by Sidnej   //   Razno  //  No Comments

Spoštovani ribič/ribička/mladinec!

 

Dne 23.10.2015, ob 17:00 uri, Te vabimo na posvet, ki bo v veliki sejni dvorani v pritličju občine Šentjur, v Šentjurju.

Posvet, ki ga bo vodil predsednik Ribiške družine Voglajna Zlatko Hofman, bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

 • Seznanitev članstva z delom in dogajanji v ribiški družini v tekočem letu,
 • Notranja problematika RDV,

– obvezno delo članov,
– spoštovanje ribolovnega režima,
– medsebojni odnosi članov,
– predvolilno obdobje v organe ribiške družine;

 • Zunanja problematika RDV,

– onesnaževanja vodotokov in pogini
– protipoplavni ukrepi.

Prosim vse člane Ribiške družine Voglajna, da z udeležbo na posvetu, s strpnim pristopom prispevate k nadaljnjemu razvoju naše Ribiške družine Voglajna.

D o b e r   p r i j e m !

Predsednik UO RDV

Zlatko HOFMAN.

 

Ribiški car v letu 2015

Maj 23, 2015   //   by Urednik   //   Novice, RDV, Slivniško jezero  //  No Comments

Zmagovalec tekmovanja za ribiškega carja na Slivniškem jezeru v 2015 je Volf Vincenc. Čestitke!

Več informacij o preteklih zmagovalcih vključno z galerijami je na voljo tukaj.

Ribolovni režim za leto 2015

Jan 12, 2015   //   by Urednik   //   Novice, RDV, Slivniško jezero  //  No Comments

Ribolovni režim za riobolovno leto 2015 si lahko ogledate tukaj (Word datoteka).

Vesel Božič in dober prijem v letu 2015

Dec 23, 2014   //   by Urednik   //   Novice  //  No Comments

Ribiška Družina Voglajna vam želi vesele božične praznike, v novem letu pa obilo zdravja, uspehov in rekordnih ulovov!

Slika: vesel božič in srečno novo leto

Miklavževa tekma odpade

Dec 2, 2014   //   by Urednik   //   Novice, RDV, Slivniško jezero  //  No Comments

Spoštovani ribiči!

MIKLAVŽEVA TEKMA dne 7.12.2014 odpade zaradi predvidenih slabih vremenskih razmer ob Slivniškem jezeru.

Hvala za razumevanje in lep ribiški pozdrav »dober prijem«!
UO RD Voglajna

Ribiško tekmovanje za pokal KS Gorica pri Slivnici odpade

Nov 4, 2014   //   by Urednik   //   Novice, RDV  //  No Comments

Obveščamo vse ribiče, da ribiške tekme za pokal KS Gorica pri Slivnici v soboto, 8.11.2014 ne bo, zaradi slabe vremenske prognoze za ta vikend in posledično temu preventivno nizkega vodostaja Slivniškega jezera.

Upravni odbor RD Voglajna

Volilni zbor članov

Avg 19, 2014   //   by Urednik   //   Novice, RDV  //  No Comments

V petek, dne 05. 09. 2014 ob 17.00 uri bo v gostišču LESJAK v Gorici pri Slivnici sklican Volilni zbor članov Ribiške družine Voglajna.

Dnevni red:

 • Izvolitev organov in delovnih teles Volilnega zbora članov;
 • Predlog za člane upravnega odbora;
 • Razprava o kandidatih;
 • Poročilo in razglasitev volilnih rezultatov;
 • Vprašanja in odgovori.
rdv-pomoc-za-poplavljena-obmocja

Prosim vse člane Ribiške družine Voglajna, da z udeležbo na volilnem zboru članov prispevajo k nadaljnjemu razvoju naše ribiške družine.

Vabljeni

 • Člani RD Voglajna
 • ZRD Celje – g. Peter Solar
Strani:«123456789»

Koledar

maj 2022
P T S Č P S N
« Dec    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031